Draudžiamos prekės

www.dorada.lt pardavinėti galima tik tas prekes, kurių pardavimo nedraudžia Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ ir kurioms nereikalinga licencija ir/arba leidimas – higienos pasas, išskyrus kosmetikos, asmens higienos priemones ir vaikams skirtas prekes, kuriomis prekiauti galima www.dorada.lt, turint reikiamus leidimus.

1. Pardavėjui www.dorada.lt draudžiama parduoti prekes:
1.1. kurių mažmeninė prekyba uždrausta įstatymų ar kitų teisės aktų;
1.2. kurių įsigijimas teisės aktų nustatyta tvarka nepatvirtintas prekių įsigijimą patvirtinančiais dokumentais;
1.3. be jų atitikties privalomiesiems dokumentų reikalavimams, jeigu teisės aktuose nustatyta, kad tokie dokumentai privalomi;
1.4. kurios nepaženklintos teisės aktų nustatyta tvarka;
1.5. kurių tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs;
1.6. kurios iš naujo perženklintos, perfasuotos (perpakuotos) ar kitaip apdorotos siekiant pratęsti jų tinkamumo naudoti terminą;
1.7. kurioms įstatymuose nustatyta, kad mažmeninė prekyba tomis prekėmis leidžiama tik turint mažmeninės prekybos tomis prekėmis licencijas.

2. www.dorada.lt draudžiama prekiauti šiomis prekėmis ar šių prekių kategorijoms priklausančiomis prekėmis:
2.1. maisto gaminiai ir maisto produktai;
2.2. tabako gaminiai, elektroninės cigaretės ir jų dalys;
2.3. alkoholiniai gėrimai ir alkoholio produktai;
2.4. narkotiniai ir psichotropiniai vaistai bei vaistinės medžiagos;
2.5. medicininės (vaistai, vaistų preparatai) ir veterinarinės paskirties prekės;
2.6. augalų apsaugos ir analogiškais augalų apsaugos produktais bei priemonės;
2.7. antikvarinės prekės, daiktai;
2.8. akcijos, obligacijos ir kiti vertybiniai popieriai bei draudimo polisai;
2.9. dvejopo naudojimo prekės ir technologijos;
2.10. karinė įranga;
2.11. ginklai, šaudmenys, jų dalys;
2.12. pirotechnikos priemonės, sprogmenys, pavojingos cheminės medžiagos;
2.13. jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai;
2.14. naftos produktai;
2.15. pornografinės, sekso paskirties prekės;
2.16. I ir II kenksmingumo klasės cheminės medžiagos bei preparatai;
2.17. biologinės medžiagos (augimo stimuliatoriai, fermentai ir pan.);
2.18. buitinės chemijos gaminiai bei biocidai;
2.19. medicinos įranga (jos gaminiai) bei farmacijos preparatai ir vaistai;
2.20. kosmetikos bei asmens higienos priemonės, kuriomis prekiauti nėra išduotas leidimas;
2.21. vaikams skirtos prekės, kuriomis prekiauti nėra išduotas leidimas;
2.23. visos licencijuojamos prekės ir prekės, kuriomis verstis reikia turėti leidimą – higienos pasą. Išimtis – kosmetika ir vaikams skirtos prekės, kuriomis galima prekiauti, turint leidimą;
2.24. muzika, filmai, programinė įranga ir kitos prekės, kurios pažeidžia intelektinę nuosavybę;
2.25. neoriginalūs produktai (naudojant originalių produktų logotipus, prekinius ženklus);
2.26. gyvūnai;
2.27. programinė įrangą, įvairios programos, duomenų bazės;
2.28. interneto svetainių adresai ir FTP serveriai (įskaitant ir interneto domenus);
2.29. žvejybos įrankiai, kurių turėjimą riboja įstatymai;
2.30. taurieji metalai (auksas, sidabras);
2.31. naudotos prekės.